Kriz | Konular | Kitaplar

bahar şenliği

Nevruz Bayramı

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (nevruz bayramı)- 21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta

Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Bütün bayramların dinî ve millî bir inanıştan, o toplumu ilgilendiren ortak bir hatıradan, geleneklerden, duygulardan ve tabiatın insanlara tesir eden bir olayından doğduğuna inanılır.