Kriz | Konular | Kitaplar

M

MACD GÖSTERGESİ: (The Moving Average Convergence / Divergence: hareketli ortalamaların Uyumluluğu ve Uyumsuzluğu). MACD'de üç hareketli ortalama vardır ve iki çizgi kullanılır. İlk çizgi MACD çizgisidir ve 26 günlük hareketli ortalamadan 12 günlük hareketli ortalama çıkarılmasıyla oluşur. MACD çizgisini düzleyecek ikinci çizgi (sinyal çizgisi) için 9 günlük hareketli ortalama kullanılır. MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı kestiğinde al, aşağı kestiğinde sat sinyali verir.

MALİ ORTAKLIK: Gerçek veya tüzel bir kişinin yüksek büyüme potansiyeli olan başka bir şirkete kendi faaliyetleri ile sinerji yaratmak amaçlı değil, belirli bir vadede belli bir getiri elde etmek amacı ile sermaye yatırımı yapmasıdır.

MENKUL KIYMET: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kıymetli evraktır.

MOMENTUM: Momentum belli bir süre içindeki fiyat farklarıyla düşüş ya da yükselişteki hızı ölçer.

MÜŞTERİ EMİRLERİ: Müşterilerin Borsa'da menkul kıymet alıp satmak amacıyla borsa üyelerine yazılı ya da sözlü şekilde ilettikleri emirlerdir.