Kriz | Konular | Kitaplar

Ekonomik Kriz Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler

1) Zaruri harcamalar dışındaki bütün harcamaları kısabildiğiniz kadar kısın.
2) Hizmet sektöründen mümkün mertebe kaçınmak
3)Aşırı tüketimi kısmak
4) Birikimleri mümkün mertebe döviz de tutmak
5)yerli üretim malları satın almak
6) Elektronik ve otomotiv alımından kaçınmak

Konular