Kriz | Konular | Kitaplar

Kriz, köylüler ve gıda

Günümüzde gıda sanal dünyadaki kumara konu ediliyor. Sanal dünyanın neden olacağı kriz ile sistemin krizinin birlikte gerçekleşmesi yoksulları öyle bir vurur ve çıkmaza sürükler ki yoksullar, hiçbir savunma mecalini kendilerinde bulamayabilir. Dünya üzerindeki yoksulların en yoksulu olan köylüler için böyle bir krizin gerçekleşmesi sonun başlangıcı olur. Köylü üretiminin yani çiftçiliğin olmadığı, olmayacağı bir süreç yaşamın sigortası olan gıdaya erişimi engeller. Gezegenimizin tüm sigortalarını attırır.
Demem odur ki, gıda krizi ile birleşmiş bir dünya krizi sadece kapitalist sistemin krizi olmakla kalmaz. Yoksulların faturayı ödemesinin yanında krizi iliklerine değin yaşamalarına neden olur. Birleşik bir krizin ekonomik ve psikolojik olarak mecalsiz bırakacağı yoksulların bırakın mücadele etme azmini dürtüklemesi ayakta kalmalarını bile güçleştirebilir.
Başka bir deyişle, şimdilik gıda krizinden ayrıksı yaşadığımız bu kriz, kapitalistler için yaşam kalitesini düşürerek, iyi yaşama erişimi engelleyerek, bir sonraki nesle de bu yaşamı reva görerek aşılabilir olur belki. Ancak gıda krizi ile birleşmiş bir dünya krizi hem kapitalistler hem de yoksul kesimler için aşılabilir olmaz. Bu nedenle en başta gıda ürünleri sanal dünyadan, spekülatörlerin elinden kurtarılmalı. Tarımsal ürünler ve gıda, borsadaki kâğıtlar yoluyla alım satıma konu edilmekten tamamen çıkarılmalı, yasaklanmalı. Başka bir deyişle, sanal dünyadan üretime dayalı bir yapıya dönülmesi yoksulların ve emekçilerin yararına.